ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Kontakt

Mgr. Michaela Nováková, advokát

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 18408

Riegrova 229/1,

430 01 Chomutov

+420 607 976 525

info@advokat-novakova.cz


Informace pro klienty v postavení spotřebitele: Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.