ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní kancelář se zabývá generální praxí, Mgr. Michaela Nováková je samostatným advokátem a poskytuje služby specializované na oblast občanského, obchodního, insolvenčního a trestního práva.

Při sjednávání odměny za práci stavíme na první místo dohodu s klientem. Neváhejte naši kancelář oslovit k nalezení vhodného řešení vaší situace.

Při poskytování právních služeb hledáme pro klienta nejvhodnější a nejrychlejší řešení, důraz je kladen především na zájem klienta, přičemž se snažíme vyjít vstříc všem jeho potřebám.

Mgr. Michaela Nováková, advokát 

Občanské a rodinné právo

Chraňte své oprávněné zájmy

 • Nemovitosti - koupě, prodej, darování, nájem, věcná břemena
 • Advokátní úschova peněz
 • Sepis smluv - koupě, darování, dílo, nájem, pacht
 • Vymáhání pohledávek 
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Rozvod manželství
 • Úprava péče o nezletilé, vypořádání společného jmění

Insolvenční právo

Oddlužení, Konkurs

 • Návrh na povolení oddlužení
 • Insolvenční návrh za zaměstnance 
 • Insolvenční návrh za věřitele 
 • Insolvenční návrh spojený s prohlášením konkursu
 • Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • Sepis incidenčních žalob
 • Zastoupení v insolvenčním řízení
 • Zastoupení v incidenčních sporech

Obchodní právo

Mějte svoji společnost pod kontrolou

 • Právo obchodních korporací - zakládání, změny
 • Převod obchodního podílu 

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení

 • Obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • Hájení práv poškozeného

Věděli jste, že

návrh na povolení oddlužení za vás může sepsat a podat pouze vyjmenovaný okruh osob, mezi které patří i advokát?

Věděli jste, že

vaši dlužnou mzdu lze v případě finančních problémů zaměstnavatele vymáhat také prostřednictvím insolvenčního návrhu, a to bez soudního poplatku?

Věděli jste, že

přihlášku do insolvenčního řízení vašeho dlužníka vám může pomoci sepsat i advokát?

Kontakt

Mgr. Michaela Nováková, advokát

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 18408

V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4

+420 607 976 525

dostupnost 24 hodin denně

info@advokat-novakova.cz